เครื่องวัดเฉดสี Delta E รุ่น MA 98 X ราคาพิเศษ! สำหรับ Vender, Supplier ที่ทำงานส่ง Ford Motor ประเทศไทย สนใจติดต่อ
โครงสร้างทางกายภายของเส้นใย สามารถสังเกตได้จากกล้องจุลทรรศน์ (microscope ที่มีกำลังขยาย 250-1000 เท่า โครงสร้าง ทางกายภายนั้นครอบคลุมถึงความยาวขนาด หรือเส้นผ่าศูนย์กลางรูปร่างภาคตัวขวาง
เปิดโลก IT Certificate วัดความสามารถบุคลากรไอที
เปิดโลก IT Certificate วัดความสามารถบุคลากรไอที

ประกาศนียบัตรในผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้น เป็นเสมือนสิ่งที่รับรองบุคคลว่า บุคคลที่ได้รับประกาศนียบัตรนั้นมีความรู้ความชำนาญในเรื่องของผลิตภัณฑ์นั้น สามารถที่จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลายบริษัทและองค์กรต่างมีการออกประกาศนียบัตรเพื่อรับรองถึงคุณภาพของบุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตรของตน ซึ่งต้องมีการทดสอบในเรื่องความรู้และความชำนาญในผลิตภัณฑ์ของตน  บทความนี้เป็นการบอกเล่าถึงประกาศนียบัตรประเภทต่างๆ ของแต่ละบริษัท เช่น ไมโครซอฟท์ ซิสโก้ ซัน และโนเวล นอกจากนี้ในตอนท้ายมีขั้นตอนในการเตรียมพร้อมเพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จในการสอบใบประกาศนียบัตร
หากกล่าวถึงเรื่องของประกาศนียบัตร (Certificate) หรือใบรับรองความสามารถนั้น นับได้ว่าเป็นสิ่งที่รับรองถึงความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีจนถึงขั้นที่ว่าเป็นมาตรฐานเลยทีเดียว ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ของบริษัทผู้ผลิต และองค์กรบางองค์กรได้ออกประกาศนียบัตรเพื่อรับรองถึงคุณภาพของบุคลากรที่ได้รับประกาศนีย


Union TSL Limited
14/1 Soi Suksawad 21 Bangpakok Ratburana Bangkok 10110<br>
Tel : 66 2 4281502-6 Fax : 66 2 4281507
Email : waraporn@utsl.co.th
Copyright © 2011 Union TSL Limited. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com